เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอช เทค เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 15 ปี ในฐานะ System Integrator หรือผู้รวบรวมระบบสำหรับคลังสินค้า เอช เทคสามารถเลือกสรรค์อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใดยีห้อใดที่จะตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบการวางระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า รวมทั้งติดตั้งให้ตามความประสงค์ของลูกค้า ตลอดจนให้ บริการดูแลหลังการขาย เอช เทค มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจไทยสามารถพัฒนาศักยภาพแข่งขันกับตลาดโลก

ความชำนาญ

 

เรามีประสบการณ์ติดตั้งระบบจัดเก็บสินค้าสำหรับคลังสินค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งแบบ Manual, Semi Auto และ Auto เราเป็นผู้เชียวชาญด้านการให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าในการวางระบบ,ออกแบบและจัดสรรพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานเหมาะสมที่สุดด้วยงบประมาณที่เหมาะสม

วิสัยทัศน์

  • การบริการฉันท์มิตรเพื่อเลือกหาคำตอบและสิ่งที่ดีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการบริหารจัดการระบบ คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ก้าวหน้าทันสมัย ลดความ เสี่ยงและความผิดพลาด ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย
  • ปฏิรูปธุรกิจไทย

พันธกิจ

  • ให้บริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ประทับใจ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
  • ยึดมั่นในความปลอดภัย ซื่อตรง และส่งมอบตรงเวลา
  • สร้างองค์กรและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่