แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

Pallet Racking ASRS Feature ระบบการจัดเก็บ / เรียกคืนอัตโนมัติประกอบด้วยระบบชั้นวาง, ระบบเครน, ระบบสายพานลำเลียง, ระบบจัดการและควบคุม ระบบนี้เป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติขั้นสูงสุดที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในระบบที่ดึงข้อมูลมีทั้งหมด ...

Features - High sorting efficiency - Low error rate - Stable operation, low noise - Can realize two cars load a big carton - Powerful production capacity, daily sorting qty ≥ 300,000 pcs

Next-Gen Warehouse Automation with Robotic case handling AS/RS

คลังสินค้าอัตโนมัติ AS/RS (Mini-Load)คือโซลูชั่นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติอีกรูปแบบหนึ่ง ไม่ต้องลงทุนสูง มีขนาดย่อมและใช้พื้นที่น้อยกว่าคลังสินค้าประเภทอื่น ๆ เป็นระบบจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กที่เก็บเป็นกล่องหรือตะกร้าได้อย่างหนาแน่น เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบ Single Deep และ Double Deep ท้างานได้รวดเร็วและแม่นยำด้วยการควบคุมโดยระบบ WMS/WCS Software เครนที่ใช้สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุไปส่ง ที่ Operator ผู้สั่งงานได้โดยตรง เป็นการท้างานด้วยระบบอัตโนมัติ 100% ที่ประหยัดทั้งเวลาในการจัดเรียงวัสดุเข้าเก็บและการเบิก-จ่าย การท้า Inventory การขนย้าย การสั่งสินค้า ประหยัดพลังงานและแรงงาน สะดวกในการติดตั้งในอาคาร หรือบนอาคาร ใช้ได้ทั้งกับคลังสินค้าอุณหภูทิปกติและห้องเย็น

คลังสินค้าอัตโนมัติ AS/RS - Pallet Load เป็นระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ โดยการวางสินค้าบนพาเลทในชั้นวางสินค้า ซึ่งสามารถสร้างได้สูงกว่า 30 เมตร จัดเก็บสินค้าได้หนาแน่นและรับน้้าหนักได้มากถึง 3,000 กิโลกรัม Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) เป็นระบบคลังสินค้าที่ควบคุมโดย WMS Software สามารถออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน ติดตั้งได้ทั้งกับคลังสินค้าอุณหภูมิปกติและคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือห้องเย็น