แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Carton Flow rack

Carton Flow Rack

ระบบขับเคลื่อนด้วยแนงโน้มถ่วง โดยป้อนสินค้าจากทางด้านหลังของ Rack ให้ไหลลงตามแนวลาดของราง สู่ด้านหน้า(FIFO) เมื่อสินค้าด้านหน้าถูกยกออก สินค้าด้านในก็จะไหลลงมาแทนที่ ทำให้สินค้ามีการหมุนเวียนอยู่เสมอ

Live rack ถูกเรียกว่า gravity flow rack, มีความหนาแน่นในการจัดเก็บสูง และ ระบบจัดเก็บใช้พลังงานต่ำ พาเลทได้รับการสนับสนุนโดยลูกกลิ้งเหล็ก พาเลทเลื่อนลงจากทางเข้าสู่ทางออกไปตามสายพานลำเลียงแบบลาดเอียง เบรกที่ติดตั้งในลูกกลิ้ง ......