ระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ AS/RS Pallet Load

คลังสินค้าอัตโนมัติ AS/RS – Pallet Load เป็นระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ โดยการวางสินค้าบนพาเลทในชั้นวางสินค้า ซึ่งสามารถสร้างได้สูงกว่า 30 เมตร จัดเก็บสินค้าได้หนาแน่นและรับน้้าหนักได้มากถึง 3,000 กิโลกรัม Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) เป็นระบบคลังสินค้าที่ควบคุมโดย WMS Software สามารถออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน ติดตั้งได้ทั้งกับคลังสินค้าอุณหภูมิปกติและคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือห้องเย็น

หมวดหมู่: ,