Warehouse Steel Rack Supported Strong Mezzanine Rack System

    Mezzanine Rack System – Steel Structure Mezzanine –  ทำจากเหล็กสามารถออกแบบได้สองระดับหรือสามระดับ ความสูงอาจสูงถึง 5 เมตรถึง 9 เมตร มีชั้นกลางและชั้นลอยที่หนัก ชิ้นส่วนหลักคือตั้งตรง, คาน, แผงเหล็ก / ไม้, พื้นเหล็ก, บันไดโครงสร้าง ฯลฯ 1 …

    หมวดหมู่: ,