Selective Racking System

ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลายหรือมีหลายชนิด โครงสร้างออกแบบให้มีความแข็งแรง เหมาะสำหรับการรับน้ำหนักมากๆ สะดวกในการใช้งาน โดยสามารถเลือกตำแหน่งการจัดเก็บและนำสินค้าออกได้ง่าย เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ฯลฯ

หมวดหมู่: ,