Shuttle Racking System

Shuttle Rack เป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบจัดเก็บคลังสินค้ากึ่งอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บได้มากถึง 80% ของพื้นที่ ด้วยการทำงานของ Radio Shuttle Car ควบคุมการทำงานผ่านรีโหมดคอลโทรล เพื่อจัดเก็บและเบิกสินค้า ด้วยระบบนี้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัยกว่า เพราะรถโฟล์คลิฟท์ไม่จำเป็นต้องขับเข้าไปด้านในเพื่อจัดเก็บหรือเบิกสินค้าที่ต้องการ (ระบบ Drive-In) ไม่ว่าสินค้านั้นจะอยู่ที่จุดใด จึงลดการเกิดอุบัติเหตุที่รถโฟล์คลิฟท์จะไปชน rack ได้

หมวดหมู่: , , ,