ผลงานของเรา

ผลงาน

KPF

ผลงาน

KPF

สถานที่

APPLIED DB INDUSTRIAL CO., LTD. asdadasdas

  • Pallet size: 1,200 x 1,100 x H2,300 mm
    1,200 x 1,100 x H1,650 mm
    1,200 x 1,100 x H1,440 mm
  • Loaded pallet size: Max. 1,500kg
  • Storage capacity: 2,093 Locations
  • Operation method: FIFO

ผลงานที่เกี่ยวข้อง