Carton Flow Rack

ระบบขับเคลื่อนด้วยแนงโน้มถ่วง โดยป้อนสินค้าจากทางด้านหลังของ Rack ให้ไหลลงตามแนวลาดของราง สู่ด้านหน้า(FIFO) เมื่อสินค้าด้านหน้าถูกยกออก สินค้าด้านในก็จะไหลลงมาแทนที่ ทำให้สินค้ามีการหมุนเวียนอยู่เสมอ

หมวดหมู่: , ,